first grader answering ESP module
Eskwelang Binisaya

Pinulongan nga bisaya: Unang semana

Tingale mahibulong kamo nga ang akong pinulongan nga gi gamit karon, sukwahi sa mga nangagi. Gihimo ko ni isip hagit sa akong kaugalingon sa pag gamit sa pinulongan nga bisaya tungod kay mao man ang gihimo nga modo sa pag tudlo sa mga eskwelahan karon.

Nalipay ra usab ko sa maong paagi tungod kay tinood man nga ato nang halos nahikalimtan ang pinulongan nga bisaya. Nagpadala na kita sa pagka moderno sa panahon ug hinay-hinay na natong gi kalimtan ang atong tinubdan.

Unang semana sa pagpahigayon sa balik eskwela

Karon ang unang semana sa pagpahigayon sa balik eskwela sa nga estudyante. Sumala sa akong gi sugid sa niaging semana, nakasinati ko ug gamayng ka balaka tungod sa mga naka latid nga buluhaon sa mga bata. Ang akong anak dili pa hanas sa pag basa tungod kay sa gina subay nako, dili ko mo pugos ug pag pabasa kaniya kung dili pa niya kaya.

Sa pagka karon kabalo sya mo basa, apan ginagmay lang kini. Buot pasabot, kinahanglan nga ako ang mo basa para sa kaniya. Human niini, ako kining hubaron sa pulong nga iyang masabtan. Kini aron siya maka tubag ug maka sabot sa kung unsa ang angay niya nga tubagon.

Langan

Pipila na ka adlaw sukad nag sugod ang eskwela apan langan kaayo ang among pag uswag. Kini tungod kay nag trabaho usab ako sa tibuok adlaw. Dugang pa niini, kinahanglan pa nga gahinan ug pipila ka minutos alang sa pag basa ug pag tuon usab nako isip tig pahigayon.

Nabalaka ako kay tan-aw nako dili pa kami makahuman sa tanan nga modyul inig abot sa Dominggo. Dugang pa nga maka langan sa pagpa higayon ang pag atiman sa balay ug uban pa nga buluhaton sa sa sulod sa among panimalay. Dili man pud mahitabo nga biyaan nalang tanan tungod kay wala man kami ka tabang.

Kasinatian isip ginikanan nga tig pahigayon

Isip ginikanan nga wala maka agi ug hinisgutan mga bisaya kaniadto, gibati ko ug ka pit-os sa maong sitwasyon. Dili tungod kay dili ko maka sabot, kun dili kapit-os tungod sa nag inabot nga buluhaton. Dugang pa niini ang pag bansay usab sa akong kaugalingon sa pinulongan nga binisaya. Kini tungod usab kay ang binisaya nga gamit sa modyul sukwahi sa atong binisaya nga gi gamit sa matag-adlaw.

Mao kini ang rason nganong naka hukom ko nga buhaton ang mao nga blog sa maong pulong. Kini aron ma bansay nako akong kaugalingon. Tungod ug alang sa sakto nga pagpa higayon sa maong bag-o nga paagi sa pag eskwela subay sa giya sa nag-ong normal.

Awhag

Akong gi awhag ang mga ginikanan sa pag hagit sa kaugalingon nga tudluan ang mga anak ug tinud-anay. Tinood nga usa kini ka hagit sa atong kaugalingon tungod kay wala kita na and sa pagpa higayon sa eskwela diha sa atong panimalay. Dugang pa nga ang atong mga anak dili diha maminaw sa atong pagpa higayon.

Dili parehas sa eskwelahan nga mahadlok sila sa ilang magtutudlo. Kalagmitan mahitabo mag lingog-lingog lamang sila kanato. Maoy hinungdan sa atong kasuko nga dili nato gustong mahitabo.

Panawagan

Panawagan alang sa tanan nga naga subay kanako. Kaning maong blog nga Eskwelang Binisaya maga langkub sa mga hisgutanan kabahin sa bag-ong paagi sa pagpa higayon sa pag eskwela. Akong paningkamutan nga mag mantala matag Birnis sa gabii. Hinaut inyo kining paga subayon. Abli ako sa mga komento kabahin sa akong mga gipang mantala. Pwede ra kamo maka komento sa ubos nga bahon, pwede ra pud maka komento sa akong Facebook page.

Atong hinumduman nga ang kining tanan usa lamang ka hagit. Atong paningkamutan nga maka pahigayon kita ug maayo sa mga modyul. Hinaut nga dili kita maulaw sa pag pangayo ug tabang sa atong mga kaila nga posible nga maka tabang kanato.

Magtinabangay kita.

We got this! (toinks na wrong sa ending! lol)

You may also like...